Jaarverslag 2021

Ook in dit jaar heeft de pandemie veel werk in de cultuursector onmogelijk gemaakt. Niettemin heeft de Stichting een paar activiteiten kunnen uitvoeren.

PUBLICATIES: 

  • Voor de zesde keer werd ter gelegenheid van de Boekenweek een boekje met auteurs uit en over Nieuw-West uitgegeven.
    [Fred Martin & Jan-Paul van Spaendonck, Tussen Andreasplein en Zwarte Pad - zesde jaargang. Literair jaarboek voor Nieuw-West, ISBN 978-94-90586-25-6]. De gebruikelijke presentatie was in het voorjaar nog niet mogelijk. 
  • In oktober presenteerden we in de gloednieuwe theaterzaal van Broedplaats De Vlugt onze nieuwe CD 'Nieuw-West III', met liederen die door een aantal auteurs van eerdere jaargangen van het Jaarboek zijn geschreven. Vandaar dat deze CD ook luistert naar de titel Tussen Andreasplein en Zwarte Pad. Tijdens de presentatie werd ook het jaarboek in de schijnwerpers gezet.
  • Een uitgebreid interview met de voorzitter verscheen 8 december in de Volkskrant .

Aangezien Stichting de Driehoek aangesloten is bij CB Logistics (het Centraal Boekhuis) kunnen alle titels via iedere boekhandel geleverd worden. Bovendien biedt deze aansluiting de mogelijkheid van zogenaamd print on demand waarbij de initiële investering in een eerste oplage met bijbehorend risico vervalt. Zeker bij kleine oplagen blijkt dit de mogelijkheden om een kostendekkende uitgave te realiseren enorm te vergroten. De stijgende kosten voor de dienstverlening dwingen om oudere titels alleen nog print on demand aan te bieden. Gestegen papier- en printkosten leiden er helaas toe dat enkele oudere jaargangen in feite niet meer kostendekkend verkocht kunnen worden.
Op de eigen website draait een eenvoudige webwinkel. Het merendeel van de verkopen loopt echter via CB.

CULTURELE ACTIVITEITEN:
Het literaire jaarboek werd samen met de CD gepresenteerd. 
Van het jaarboek werd een pagina op de website met achtergrondinformatie geplaatst     

OVERIGE ACTIVITEITEN:
De Stichting beheert en host de in opdracht van het toenmalige stadsdeelbestuur in Slotervaart ontwikkelde website www.slotervaart50.nl. Met ingang van 2012 is het stadsdeel gestopt met het vergoeden van de hiervoor gemaakte kosten. Bezoekersaantallen en reacties op de website zijn echter dusdanig dat de Stichting besloten heeft, de website in eigen beheer en op eigen kosten voort te zetten. Daarbij worden ook foto’s van de voormalige stadsdelen Osdorp en Geuzenveld geplaatst, zodat de website langzaam maar zeker het gehele stadsdeel Nieuw-West gaat bestrijken. Inmiddels zijn foto’s van deze website ruim 700.000 keer gedownload.

Uit praktische overweging is de website inmiddels geïntegreerd in de reguliere website.