Streven naar beter

Fred Martin en Jan-Paul van Spaendonck (red.)
Tussen Andreasplein en Zwarte Pad
Literair jaarboek voor Nieuw-West, zesde jaargang
160 bladzijden, € 9,90

De zesde reeks verhalen over Nieuw-West alweer. De sfeer is er een van vooruitgang, streven naar hoger en beter. De bundel bevat liefdesgeschiedenissen, een detective, stedenbouwkundige en en architectonische ["(...) veel deuren, vijftien!"] rondleidingen. Allemaal verwijzen ze naar de doordachte opzet van Nieuw-West: moderne woningen in een veilige, ruime en groene omgeving.

Natuurlijk was (en is) Nieuw-West niet uitsluitend positief: de lezer krijgt ook echtscheidingen, burenruzies, woningnood en half mislukte stedenbouwkundige plannen voorgeschoteld. Vooral het August Allebéplein moet het ontgelden, zowel voor als na de herontwikkeling. Maar uiteindelijk zijn het verhalen van (oud-) bewoners die hun leven in Nieuw-West liefdevol beschrijven en vol lof zijn over de stedenbouwkundige opzet. Lees deze verhalen!

Rens Smid
In: Ons Amsterdam, 73e jaargang, nummer 7/8 (2021).