De Stichting De Driehoek

Deze stichting is opgericht op 2 juni 1993 in de nasleep van het symposium "De Driehoek - wonen, werken en welzijn in naoorlogse wijken". Zij stelt zich ten doel om in de ontwikkeling van de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam een faciliterende rol spelen. Door middel van publicaties (boeken, brochures, documentaire film) en door het organiseren van congressen, symposia en studiereizen wordt bijgedragen aan een positieve beeldvorming van de Tuinsteden. Daarnaast wordt een platform geleverd voor de ontwikkeling van een toekomstvisie op deze wijken. Binnen die visie staat de driehoeksrelatie tussen wonen, werken en welzijn centraal.
De Stichting functioneert op basis van de inzet van haar participanten. Voor de financiering van haar activiteiten is zij afhankelijk van projectsubsidies van culturele instellingen, overheden en bedrijfsleven.

De Stichting de Driehoek is geregistreerd als ANBI.