Stadsvernieuwing

De wijk wordt vernieuwd,
De straten en pleinen omgewoeld.
Ik heb me in jaren niet zo ver van huis gevoeld.
Nu heb ik toch echt de laatste bus naar huis gemist
De straat van mijn kindertijd is al bijna uitgewist.

Alles moet voor verandering wijken
Stadsvernieuwing gaat over lijken