W&V-rekening 2021

baten   2021   2020
Uitgeverij
Subsidie
Dienstverlening
Rente
Overige baten
    2.750,84
500,00
2.150,22
-
-
     7.302,79
500,00
1.636,25

6,59
Som der baten     5.401,06      9.445,63
lasten        
Bestuurskosten
Bankkosten
Internetkosten
Uitgeverij
Dienstverlening
Centraal Boekhuis
Overige kosten
  1.725,30
167,32
319,27
1.790,05
1.408,30
890,10
645,35
  1.519,38
132,80
469,18
6.851,68
1.489,24
769,15
804,58
Som der lasten     6.945,69    12.036,01
Resultaat   -1.544,63   -2.590,38
totaal    5.401,06      9.445,63

 

Balans

ACTIVA 31-dec-21 31-dec-20    PASSIVA  31-dec-21 31-dec-20
Vorderingen        Eigen vermogen  20.967,13  22.511,76
Debiteuren  177,23 461,89        
NTO Omzetbelasting 93,28 38,00    Kortlopende schulden     
Overige vorderingen - -      Crediteuren  487,06 522,39
 

       
  270,51 499,89    NTB Omzetbelasting  - -  
         

Liquide middelen         21.454,19  23.034,15
ING  1.674,62 1.034,26        
PayPal  9,06 -        
Spaarrekeningen 19.500,00 21.500,00        
kas - -          
 

       
  21.183,68 22.534,26        TOTAAL 21.454,19 23.034,15     21.454,19  23.034,15