nlenfrde

Succesvolle netwerkbijeenkomst

"Out of the box" denken en doen voor sociaal-economische samenhang

Out of the box-denken, daar gaat het op deze donderdagavond om volgens Mercedes Zandwijken, de 'moeder van alle denktanks van Amsterdam'. "Vergeet bureaucratie, vergeet belemmeringen en droom." En haar tafelgenoten doen op zijn minst hun best, net zoals de andere veertig aanwezigen bij de netwerkbijeenkomst van Denktank Nieuw-West van 2 december. Stuk voor stuk zijn deze deelnemers actieve bewoners die hun stadsdeel vooruit willen helpen.

Creatieve oplossingen
Net als vijf leden van Denktank Nieuw-West is Mercedes gespreksleider van drie verschillende groepen. Elke groep geeft antwoord op een vraag over sociale cohesie, en formuleert een vraag voor de volgende groep. De antwoorden op de vraag schrijven de groepsleden op papieren tafelkleden, zodat de volgende groep weet waar over is gediscussieerd, en zodat de Denktank aan het eind van de avond een goed overzicht heeft van wat er leeft en van hoe het hier nog beter kan. 
In de verschillende groepen wisselen boeiende plannen en interessante ideeën elkaar af. "Met de ouders moeten we de keuze maken om aan de slag te gaan voor het leven", zegt de ene buurtbewoner. "Durf gebruik te maken van je buren", klinkt het vanaf een andere tafel. "Er is heel veel, er gebeurt heel veel, maar veel mensen weten het niet", zegt een derde vanaf weer een andere tafel.

Tijdens deze tafelgesprekken ontstonden levendige discussies. Vooral ook omdat niet iedereen "out of the box" kan denken. "Maar", klonk het regelmatig. "Maar als de gemeente minder subsidie geeft?" "Maar de jongeren dan?" "Maar hoe zit het dan met ". Die mitsen en maren werden niet als vervelend ervaren. Integendeel, ze vormden een aanleiding voor nog meer nieuwe ideeen en creatieve oplossingen.

Verbindingen versterken
Hoewel de groepen heel divers zijn, en de samenstelling ervan steeds wisselt, komt een aantal thema's duidelijk naar voren. Bijvoorbeeld dat er niet zozeer gewerkt moet worden aan sociale samenhang, maar aan sociaal-economische samenhang.  Dit is een samenhang waar niet alleen bewoners een rol spelen, maar ook bedrijven. Daarom is het belangrijk dat wijkbewoners in contact komen met wijkbedrijven, het MKB en creatieve hotspots. 
Een thema dat nog meer aan bod komt, is het versterken van verbindingen binnen het stadsdeel. Het gaat daarbij niet om het leggen van nieuwe verbindingen, maar om op een nieuwe manier naar bestaande verbindingen kijken. 
Een grote rol bij deze verbindingen moeten ontmoetingsruimten spelen. Maar ook professionals die sleutelfiguren stimuleren om actieve bewoners te motiveren.

En nu de praktijk!
Hier kan de Denktank Nieuw-West een rol spelen. Als professional. Maar ook als stimulator van de professional. Met de ideeën die deze donderdagavond naar voren komen, kan de Denktank in ieder geval veel. Enkele van deze ideeën zullen dan ook op korte termijn vertaald worden naar de praktijk.
Ofwel, vertaald worden in actie.
Want daar gaat het natuurlijk om. Zo'n netwerkbijeenkomst is prima, maar er moet ook wel iets gebeuren. Zoals dat al tijdens deze bijeenkomst gebeurt. De avond sluit af met een percussieworkshop. Voordat de aanwezig het goed en wel beseffen, trommelen ze er op los. Zo wordt het niet alleen een avond van "out of the box"-denken, maar ook van "out of the box"-doen. Een mooi symbool van wat er komen gaat.

 
  
volg ons op facebook