nlenfrde

"Bewoners verbinden zodat ze bondgenoten worden"

Ook Mohamed Mallaouch was deelnemer aan de netwerkbijeenkomst. Mallaouch is coach en coördinator van de Stichting Steunpunt voor Ontwikkeling en Participatie. Tijdens de discussies liet hij zich goed horen. En ook na afloop vertelde hij vol vuur hoe hij denkt over de Denktank en de verbindingen tussen de bewoners.


Denktank Nieuw-West
"Dit was al mijn 4e brainstormsessie deze week. We moeten er voor zorgen dat de Denktank niet de zoveelste brainstormsessie levert. De Denktank moet een stevig, neutraal en objectief orgaan zijn dat onderzoekt wat voor soorten mensen er in Nieuw-West wonen. Op basis van de resultaten van dat onderzoek moet de Denktank dingen bedenken die aantrekkingskracht hebben voor de verschillende groepen."


Verbindingen leggen
"Want dat is toch het doel van de Denktank: mensen met elkaar in verbinding brengen, zodat ze bondgenoten worden van elkaar. Als de bewoners zich bewust worden van elkaars overeenkomsten, krijgen ze meer respect voor elkaar."

 
  
volg ons op facebook