"Dit helpt alert te zijn."

Eigenlijk is raadslid Tanja Kronenberg de aanstichter van deze netwerkbijeenkomst. Op basis van haar motie heeft de Denktank sociale cohesie Amsterdam Nieuw-West deze bijeenkomst georganiseerd. Na afloop vertelt ze wat ze er van vond.

Waanzinnig complex probleem
"Het is wel goed, zo'n bijeenkomst. Dat helpt alert te zijn. De aandacht voor zwarte en witte scholen was weggeëbd. Al vind ik wel dat we misschien met teveel mensen waren vanavond. Vooral bij zo'n waanzinnig complex probleem, waarbij veel factoren meespelen. Wat ik ook lastig vond is dat er niet altijd duidelijk onderscheid was tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook vind ik het altijd moeilijk als er gediscussieerd wordt over ouders en segregatie. Maar ik ben wel tevreden met deze avond."

Iets op gang gezet
"Al vraag ik me af wat de Denktank er nu mee gaat doen. Ik hoop natuurlijk wel dat ze hiermee iets op gang hebben gezet, zodat over vijf jaar de scholen in de gemengde buurten ook gemengd zijn. Wat betekent dat de leerlingen dan in Amsterdam Nieuw-West naar school gaan."

 
  
volg ons op facebook